รายการหนังสือใหม่ :

รายการหนังสือใหม่ :
 
Concerto No.8825 C Major KV503 for 2 piano and orchestra / Wolfgang Amadeus Mozart / Edition Peters (New York) - 2015
Concerto No.8825 C Major KV503 for 2 piano and orchestra / Wolfgang Amadeus Mozart / Edition Peters (New York) - 2015
Concerto No.8811 F Major KV413 for 2 piano and orchestra / Wolfgang Amadeus Mozart / Edition Peters (New York) - 2015
The Complete Chopin Piano Concerto No.2 for 2 piano and orchestra opus 21 / Fryderyk Chopin / Edition Peters (New York) - 2015
Concerto No.4643 G Major Hob. XVIII:4 for Piano and Orchestra for 2 Pianos / Joseph Haydn / Edition Peters (New York) - 2015
Concerto No.4253a D Major Hob. XVIII:11 for Piano and Orchestra for 2 Pianos / Joseph Haydn / Edition Peters (New York) - 2015
Concerto No. 2 A Major EP 3607 No.8821 for 2 piano and orchestra / Franz Liszt / Edition Peters (New York) - 2015
Concerto C Major KV 467No.8821 for 2 piano and orchestra / Wolfgang Amadeus Mozart / Ablex (Westport, Conn.) - 1992
Concert 23 a KV488 for 2 Pianos and Orchester / Wolfgang Amadeus Mozart / Edition Peters (New York) - 2015
Piano Concerto No.1 in E Minor Opus 11 Piano and Orchestra for 2 Pianos / Fryderyk Chopin / Ablex (Westport, Conn.) - 2015
The music and sound of experimental film / Holly Rogers / Oxford University Press (New York) - 2017
Music and the silent film : contexts and case studies, 1895-1924 / Martin Miller Marks / Oxford University Press (New York) - 1997

เลือกภาษา

เข้าสู่ระบบที่อยู่


สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
2010 ซอย แขวง บางยี่ขัน เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700