รายการหนังสือใหม่ :

รายการหนังสือใหม่ :
 
Absolutely on music : conversations with Seija Ozawa / Haruki Murakami / Harvill Secker (London) - 2016
J.S. Bach a life in music / Peter Williams / Harvard university press (Cambridge, Massachusetts) - 2007
Clocks and culture, 1300-1700 / Carlo M. Cipolla / W.W. Norton & company (New York , London) - 2003
Bach's numbers : compositional proportion and significance / Ruth Tatlow / Harvard university press (Cambridge, Massachusetts) - 2015
Improvisation and inventio in the performance of medieval music : a practical approach. / Angela Mariani / Oxford University Press (New York) - 2017
Healing Sounds from the Malaysian Rainforest : Temiar Music and Medicine. / Marina Roseman / University of California press (Berkeley ; Los Angeles ; Oxford) - 1991
Alberto Ginastera a research and information guide / Deborah Schwartz-Kates / Routledge (New York ; London) - 2010
Johann Sebastian Bach, Vol. 3 of 3: His Work and Influence on the Music of Germany, 1685-1750 / Philipp Spitta / Forgotten books (London) - 2018
Biophilia / Christopher Marley / Harry N. Abrams (New York) - 2015
Continuum encyclopedia of popular music of the world Volume 1 : media, industry and society / John Sheppard / Continuum (New York) - 2003
Novels : Voice of the Violin
Hearing in time psychological aspects of musical meter / Justin London / Oxford University Press (New York) - 2012

เลือกภาษา

เข้าสู่ระบบที่อยู่


สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
2010 ซอย แขวง บางยี่ขัน เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700