รายการหนังสือใหม่ :

รายการหนังสือใหม่ :
 
American pioneers Ives to Cage and beyond / Alan Rich / Phaidon (New York) - 2008
Fashion : the definitive history of costume and style / Kathryn Hennessy / DK Publishing (New York) - 2012
Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World : Volume II Performance and Production / John Shepherd / Continuum (New York) - 2003
Composing for the cinema : the theory and praxis of music in film / Ennio Morricone / Scarecrow press ; Fallen leaf press (Lanham, Maryland ; Toronto ; Oxford) - 2013
La musique de film en France courants, spécificitiés, évolutions / Jérôme Rossi / Symétrie (Lyon, France) - 2016
Discovering rock violin : the use of the violin in pop, folk and rock music / Chris Haigh / Schott (Mainz) - 2012
Acoustic systems in biology / Neville H Fletcher / Oxford Univ. Press (New York) - 2014
Music of El Dorado : the ethnomusicology of ancient south american cultures / Dale A Olsen / University Press of Florida (Gainesville, Florida) - 2005
Musical form, forms, formenlehre : three methodological reflections / Pieter Bergé / Leuven Univ. Press (Leuven) - 2010
Mendelssohn and his world / R Larry Todd / Oxford University Press (New York) - 2003
Sounds and sweet airs : the forgotten women of classical music / Anna R Beer / Oneworld Publications (London) - 2017
Mozart in the jungle : sex, drugs, and classical music / Blair Tindall / Grove Press (New York) - 2006

เลือกภาษา

เข้าสู่ระบบที่อยู่


สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
2010 ซอย แขวง บางยี่ขัน เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700