ข้อมูลผู้แต่ง :

ผู้แต่ง : Mozart Wolfgang Amadeus

รายการทรัพยากรของผู้แต่งชื่อนี้ :

     เสนอรายชื่อทรัพยากรเพื่อการจัดหา  เลือกค้นหาแบบซับซ้อน
Bastien und Bastienne Singspiel in einem Akt KV 50 (46b) / Wolfgang Amadeus Mozart / Barenreiter (Kassel) - 2013
Complete works for piano and violin early sonatas for piano and violin 1764-1779 Volume 1 : Stimme and part / Wolfgang Amadeus Mozart / Barenreiter (Kassel) - 2010
Complete works for piano and violin early sonatas for piano and violin 1781-1788 Volume 2 / Wolfgang Amadeus Mozart / Barenreiter (Kassel) - 2011
Complete works for piano and violin early sonatas for piano and violin 1781-1788 Volume 2 : Stimme and part / Wolfgang Amadeus Mozart / Barenreiter (Kassel) - 2011
Concert 26 d Kv537 Piano and Orchestra / Wolfgang Amadeus Mozart / C.F. Peters (Frankfurt , Leipzig , London , New York) - 1992
Concert No. 23 a KV488 for 2 Pianos and Orchester / Wolfgang Amadeus Mozart / Edition Peters (New York) - 2015
Concerto in B flat major for Violin and Orchestra KV 207 / Wolfgang Amadeus Mozart / Barenreiter (Munich) - 1986
Concerto in Bb Major No. 8827 KV595 for 2 Piano and orchestra / Wolfgang Amadeus Mozart / Edition Peters (New York) - 2015
Concerto C Major KV 467No.8821 for 2 piano and orchestra / Wolfgang Amadeus Mozart / Ablex (Westport, Conn.) - 1992
Concerto in C minor No. 8824 KV 491 for 2 Piano and orchestra / Wolfgang Amadeus Mozart / C.F. Peters (Frankfurt , Leipzig , London , New York) - 1993
Concerto in D major for Violin and Orchestra KV 211 / Wolfgang Amadeus Mozart / Barenreiter (Munich) - 1986
Concerto in Eb major No. 8809 KV 271 for 2 Piano and orchestra / Wolfgang Amadeus Mozart / C.F. Peters (Frankfurt , Leipzig , London , New York) - 1992
Concerto in Eb minor No. 8822 KV 482 for 2 Piano and orchestra / Wolfgang Amadeus Mozart / C.F. Peters (Frankfurt , Leipzig , London , New York) - 1991
Concerto in F major No. 8819 KV 459 for 2 Piano and orchestra / Wolfgang Amadeus Mozart / C.F. Peters (Frankfurt , Leipzig , London , New York) - 1992
Concerto in G major No. 8817 KV 453 for 2 Piano and orchestra / Wolfgang Amadeus Mozart / C.F. Peters (Frankfurt , Leipzig , London , New York) - 1992

เลือกภาษา

เข้าสู่ระบบที่อยู่


สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
2010 ซอย แขวง บางยี่ขัน เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700